لیست قیمت محصولات مجموعه ساختمانی نماسرا

لیست قیمت سقف کاذب

لیست قیمت سقف کاذب

لیست قیمت محصولات ما را می توانید از طریق سایت بررسی کرده یا با عضویت در خبرنامه نماسرا از ان مطلع شوید.
تمامی قیمت ها روزانه بروزرسانی می شوند.

انواع پروفیل Profile

ردیف انواع پروفیل مشخصات فنی واحد قیمت جزء واحد بسته بندی
1
پروفیل F47
ضخامت ورق 0/45 میلیمتر
متر طول
124,750
هر بسته 20 شاخه
2
پروفیل F47
ضخامت ورق 0/50 میلیمتر
متر طول
132,500
هر بسته 20 شاخه
3
پروفیل F47
ضخامت ورق 0/55 میلیمتر
متر طول
146,000
هر بسته 20 شاخه
4
پروفیل F47
ضخامت ورق 0/60 میلیمتر
متر طول
152,250
هر بسته 20 شاخه
5
پروفیل +F47 AKH

کنافی

متر طول
165,500
هر بسته 20 شاخه
6
پروفیل UH 36
ضخامت ورق 0/45 میلیمتر
متر طول
87,250
هر بسته 20 شاخه
7
پروفیل UH 36
ضخامت ورق 0/50 میلیمتر
متر طول
92,750
هر بسته 20 شاخه
8
پروفیل UH 36
ضخامت ورق 0/55 میلیمتر
متر طول
102,000
هر بسته 20 شاخه
9
پروفیل UH 36
ضخامت ورق 0/60 میلیمتر
متر طول
106,500
هر بسته 20 شاخه
10
پروفیل +U36 AKH

کنافی

متر طول
128,250
هر بسته 20 شاخه
11
پروفیل L 25
ضخامت ورق 0/45 میلیمتر
متر طول
61,750
هر بسته 20 شاخه
12
پروفیل L 25
ضخامت ورق 0/50 میلیمتر
متر طول
65,750
هر بسته 20 شاخه
13
پروفیل L 25
ضخامت ورق 0/55 میلیمتر
متر طول
72,250
هر بسته 20 شاخه
14
پروفیل L 25
ضخامت ورق 0/60 میلیمتر
متر طول
75,250
هر بسته 20 شاخه
15
پروفیل +L 25 AKH

کنافی

متر طول
89,000
هر بسته 20 شاخه

قیمت انواع استاد و رانر

ردیف انواع استاد واحد قیمت جزء واحد بسته بندی
1
استاد 50
متر طول
202,500
هر بسته 12 شاخه
2
استاد 70
متر طول
238,750
هر بسته 12 شاخه
3
استاد 100
متر طول
278,750
هر بسته 12 شاخه
ردیف انواع رانر واحد قیمت جزء واحد بسته بندی
1
رانر 50
متر طول
167,500
هر بسته 20 شاخه
2
رانر 70
متر طول
202,500
هر بسته 20 شاخه
3
رانر 100
متر طول
248,750
هر بسته 20 شاخه

پانل تریلی Trailer panel

ردیف انواع پانل تریلی مشخصات فنی واحد قیمت جزء واحد بسته بندی
1
پانل تریلی
باتیس 12.5 RG
برگ
562,000
ظرفیت
2
پانل تریلی
باتیس 9.5 RG
برگ
548,000
ظرفیت
3
پانل تریلی
باتیس 12.5 MR
برگ
745,000
ظرفیت
ردیف پانل تریلی درب کارخانه مشخصات فنی واحد قیمت جزء واحد بسته بندی
1
پانل تریلی درب کارخانه

باتیس Pgp شیراز
باتیس 12.5 RG
برگ
568,000
پالت
2
پانل تریلی درب کارخانه

باتیس Pgp شیراز
باتیس 9.5 RG
برگ
542,000
پالت
ردیف پانل (تحویل تهران) مشخصات فنی واحد قیمت جزء واحد بسته بندی
1
پانل (تحویل تهران)
کارا 12.5 RG
برگ
645,000
پالت
2
پانل (تحویل تهران)
کارا 12.5 RG
برگ
675,000
برگی
ردیف پانل باتیس (تحویل تهران) مشخصات فنی واحد قیمت جزء واحد بسته بندی
1
پانل باتیس Pgp شیراز (تحویل تهران)
12.5 RG
برگ
590,000
برگی
2
پانل باتیس Pgp شیراز (تحویل تهران)
9.5 RG
برگ
562,000
برگی
ردیف پانل درب کارخانه مشخصات فنی واحد قیمت جزء واحد بسته بندی
1
پانل درب کارخانه
12.5 MR
برگ
755,000
پالت

تایل آلومینیومی

ردیف تایل آلومینیومی مشخصات فنی واحد قیمت جزء واحد بسته بندی
1
تایل آلومینیومی وسط پانچ
عمده
مترمربع
تماس گرفته شود
هر بسته 10.08 متر مربع
2
تایل آلومینیومی بدون پانچ
عمده
مترمربع
تماس گرفته شود
هر بسته 10.08 متر مربع
3
تایل آلومینیومی وسط پانچ
جزء
مترمربع
تماس گرفته شود
هر بسته 10.08 متر مربع
4
تایل آلومینیومی بدون پانچ
جزء
مترمربع
تماس گرفته شود
هر بسته 10.08 متر مربع
5
تایل آلومینیومی تمام پانچ
جزء
مترمربع
تماس گرفته شود
هر بسته 10.08 متر مربع
6
تایل گچی روکش P.V.C پشت آلومینیومی
طرح های ساده،حصیری،تخم مرغی
مترمربع
تماس گرفته شود
هر بسته 2.88 متر مربع
7
تایل تمام P.V.C
طرح های سفید و براق
مترمربع
تماس گرفته شود
هر بسته 7.2 متر مربع
8
تایل گچی روکش P.V.C سوراخ نامنظم
وارداتی
مترمربع
تماس گرفته شود
هر بسته 7.2 متر مربع

سوالات متداول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد